eBOK

Logowanie do eBOK

Poradnik Mieszkańca

Porady i informacje

Kontakt

Dane Teleadresowe

Formularz Kontaktowy

Napisz do nas

Facebook

Facebook

 
Rada nadzorcza - sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Składa się ona z członków wybranych przez walne zgromadzenie. Do rady nadzorczej należeć mogą tylko i wyłącznie członkowie danej spółdzielni. Do obowiązków rady nadzorczej należy między innymi:
 
  • Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej
  • Badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań rocznych
  • Wybór i odwoływanie członków Zarządu w tym prezesa i jego zastępcy
  • Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej
  • Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni
  • Uchwalanie regulaminów

 

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ na 2022 rok

Dyżury pełnione są w siedzibie Zarządu LWSM Knurów przy ul. J. Sobieskiego 6, pok. nr 3 w godzinach od 15:oo – 16:oo

XI

XII

ZDZISŁAW BŁASZCZYK
MICHAŁ SKIBA
07.11.2022r
SŁAWOMIR MICHALAK
ROBERT DZIUBLIŃSKI
05.12.2022

 

Skład Rady Nadzorczej - Kadencja 2022 - 2025

Eugeniusz Jurczyga, Edward Didek, Sławomir Michalak, Katarzyna Konarska, Zbigniew Auer, Zdzisław Błaszczyk, Urszula Cisek-Maniak, Robert Dziubliński, Zbigniew Kamiński, Szymon Kościarz, Ewelina Maj, Kamil Nawrot, Jerzy Reszelewski, Michał Skiba, Krzysztof Skowroński
 
 
Przewodniczący Eugeniusz Jurczyga
   
Zastępca przewodniczącego Edward Didek
   
Sekretarz Rady Nadzorczej Sławomir Michalak
   
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Katarzyna Konarska

 

Komisja rewizyjna Rady Nadzorczej - Kadencja 2022 - 2025

Katarzyna Konarska, Michał Skiba, Robert Dziubliński, Jerzy Reszelewski, Kamil Nawrot
Scroll to top