eBOK

Logowanie do eBOK

Poradnik Mieszkańca

Porady i informacje

Kontakt

Dane Teleadresowe

Formularz Kontaktowy

Napisz do nas

Facebook

Facebook

 
Walne zgromadzenie - jest najwyższym organem spółdzielni służącym do realizacji uprawnień spółdzielców do kierowania działalnością spółdzielni. Walne zgromadzenie między innymi:
 
  • Uchwala kierunki rozwoju działalności gospodarczej
  • Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania finansowe
  • Podejmuje uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat
  • Udziela absolutorium członkom zarządu
  • Decyduje o nabyciu bądź zbyciu gruntów oraz nieruchomości.
  • Dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej i delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego

 

Całość sprawozdań finansowych dostępna jest dla członków spółdzielni po zalogowaniu się do systemu eBok w zakładce dokumenty.

Scroll to top